Gimnazjum nr 2 im. papieża Jana Pawła II
w Tomaszowie Lubelskim

Terminy

 Harmonogram rekrutacji

a) składanie przez uczniów/rodziców deklaracji podjęcia nauki w Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim (czynność nieobowiązkowa, deklaracje pełnią funkcję diagnostyczną) - do 1kwietnia 2016 r.

b) składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum - do 28 czerwca 2016 r.,

c) uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum przez dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu – do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00,           

d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 15 lipca 2016 r. do godz. 10:00,

e) potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w gimnazjum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, jeśli nie zostały wcześniej złożone – do 19 lipca 2016 r. do godz. 15:00,

f) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 21 lipca 2016 r. godz. 10:00.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji, harmonogram rekrutacji do klasy sportowej, terminy postępowania uzupełniającego przedstawione, uchwałę Rady Miasta, zarzadzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty zamieszczamy poniżej.

Warunki rekrutacji 2016_2017

Rekrutacja_uchwała RM

Zarządzenie LKO_9_2016_1

 

Dokumenty

Aby podjąć naukę w gimnazjum należy wypełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej, oświadczenie – zgodę rodziców na naukę dziecka w klasie sportowej do 28 czerwca 2016r.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I

Oświadczenie - zgoda na naukę dziecka w klasie sportowej

 

 

Facebook